Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2011

wreddu

September 18 2011

wreddu
wreddu
Każdy facet myśli, że kobiety marzą o księciu z bajki. To bzdura. One marzą o tym, aby się nażreć i nie przytyć.
— Twitter / @karolnowicki
Reposted fromjadex jadex viatrup trup

May 06 2011

wreddu
wreddu
7078 a17e
Reposted bystrzygakompleksdziurycuilwarthien666grinchfinnygrouchywertherbrzoskviniathuskovwii

May 04 2011

wreddu
gosc tak gada i gada a jedyne co zmacał w życiu to bułki w spożywczakui nie kupił!
Najlepszy facet - Joe Monster
Reposted byfinny finny
wreddu
5823 bca4
Reposted byfinnythuskovfinny
wreddu
5795 f21f 500
Reposted bymike-llowfivekompleksdziurymerydocholerycitiesofnightfinnycuilwarthien666deviselentarielostinwroclovemoonvelvetoleonora
wreddu
5849 a98a
Reposted bylowfiveKing-Karlmerydocholeryloichlfactorygirlsecondsfinnymaraqendiirradevisthuskovsplendid-silvarogatypotwor
wreddu
5665 97a0
Reposted bybokaDreamingOutLoudLuftytwoTankMAXIkingkoncjusz
wreddu
5624 c1dd
Reposted bystrzygaSergiejjoannnathuskovwiipalenieszkodzizdrowiulady-bluesdzejszoonnarasquepapilotkafinny
wreddu
5633 9d1a
Reposted byOutside-the-boxsratytatyfinnyangelsdemoncrushcrush
wreddu
5656 f22f 500
Reposted byfinnysouleaterKudlatyBluesemciuthuskov
wreddu
5603 4230
Reposted bybokaOutside-the-boxLuftytwostrzygaMAXIkingthuskovwiifinnyxiumin
wreddu

May 03 2011

wreddu
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viamizuka mizuka
wreddu
8377 737d
Reposted frommeem meem viamizuka mizuka
wreddu
1243 00c3 500
Reposted bytszydfazeroashatienastrzygathemessannikadbcjaskxmizukavanitycatherinePLthuskovfinnycalysium
wreddu
1230 5d6c
Reposted byjustmyimaginationtszydfazerodisappearnotforgetmeImaaagethuskovsplendid-silvasheilaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl